TNG INC

Công ty cổ phần công nghiệp TNG (TNG) được thành lập trên cơ sở từ Công ty TNHH kỹ thuật Bắc Nam, thành lập từ năm 2016. Với mục tiêu trở thành một trong những công ty hàng đầu về cung cấp các giải pháp, sản phẩm phụ trợ cho các ngành dầu khí, nhà máy sản xuất điện và đóng tàu.

TNG INDUSTRIES

Nhà cung cấp vật tư, nhân công lắp đặt các sản phẩm phuc vụ cho ngành công nghiệp dầu khí, nhiệt điện, thuỷ điện..

DỰ ÁN TIÊU BIỂU